Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

PocketfulOfDreams
13:29
7268 1145 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 24 2017

PocketfulOfDreams
21:44
Gdzie się podziała normalność? Bo w tylu dniach życia była.

April 18 2017

PocketfulOfDreams
15:46
Kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— Papież Franciszek
Reposted bybecausefuckyou becausefuckyou

April 09 2017

PocketfulOfDreams
19:57
Gdzie się podziała jedność?
Reposted fromWiosnyTchnienie WiosnyTchnienie

February 23 2017

PocketfulOfDreams
23:59
Pamiętaj, że jesteś Cudem.
— Kocham Cię.

February 19 2017

PocketfulOfDreams
21:58
PocketfulOfDreams
21:38
7132 e91d
Pojedziemy nad morze? :(
PocketfulOfDreams
21:37
7130 414a
Chcę wakacji

February 14 2017

PocketfulOfDreams
08:40
Taki prysznic będziemy mieć. Tylko w środku będzie jeszcze wanna :3
PocketfulOfDreams
08:38
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viasolostinlife solostinlife
PocketfulOfDreams
08:37
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianatelle natelle
PocketfulOfDreams
08:36
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman vianatelle natelle
PocketfulOfDreams
08:35
9882 036d
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl via13-days 13-days
PocketfulOfDreams
08:32
1794 5e6b
PocketfulOfDreams
08:31
1649 bb59
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
PocketfulOfDreams
08:30
4384 2838
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
PocketfulOfDreams
08:28
2825 272f
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy
08:28
PocketfulOfDreams
08:27
PocketfulOfDreams
08:27
2250 d148
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl